عکاسی تبلیغاتی خلاقانه از محصولات آرایشی و بهداشتی

‘عکاسی خلاقانه از محصولات آرایشی (MAKING)

ایده پردازی و صحنه آرایی جهت عکاسی از محصولات آرایشی، پروژه های صحنه آرایی و ایده پردازی محصولات آرایشی و بهداشتی در استودیو ادد.